Thông tin bảo vệ sức khỏe gia đình

Khi chưa hiểu hãy im lặng Khi không nói được những điều tốt đẹp hãy im lặng

Khi chưa hiểu hãy im lặng
Khi không nói được những điều tốt đẹp hãy im lặng
Khi nói không có mục đích hãy im lặng
Khi người ta bàn về chân lý hãy im lặng
Khi không nói được sự thật hãy im lặng
Khi người khác đòi hỏi sự sai đúng hãy im lặng
Chúng ta chỉ nói những điều tốt cho cảm xúc và có giá trị cho lý trí :)
Còn nếu muốn gây ảnh hưởng hãy hành động
Thiện lành !
2020-07-25
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *