Thông tin bảo vệ sức khỏe gia đình

THIỆN TÂM Ta thắp lửa cho lòng thôi tăm tối

THIỆN TÂM...!
Ta thắp lửa cho lòng thôi tăm tối
Lòng Thiện Tâm đường Bát Chánh lương duyên
Đem yêu thương rũ bỏ bao muộn phiền
Theo dòng chảy nương thuyền về bến Giác
Ta thắp lửa cho lòng thôi đen bạc
Bao yêu thương xin thắp ngọn Từ Bi
Xua bóng đêm tham sân si ích gì
Tâm an lạc thong dong chiều như gió
Ta thắp ngọn đuốc lòng cho sáng tỏ
Giữa muôn ngàn khắc khoải chốn trần gian
Hãy an bình dù lòng dạ xốn xang
Học chữ Nhẫn cho sóng đời biển lặng
Xin thắp ngọn lửa hồng nơi sâu thẳm
Dấu chân đời hằn vết cõi Ta bà
Lòng độ lượng bao dung là tất cả
Thả theo dòng trôi hết những tai ương
Về ngôi nhà Tạm Bảo, Phật mười phương
Thắp ngọn lửa soi sáng ngời Phật Pháp
LÒNG THIỆN TÂM CÕI VÔ THƯỜNG KHI THÁC
NGUYỆN BÊN BỜ CHÁNH GIÁC,BẾN CHÂN NHƯ...!!!
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật...!!!
Nam Mô quan thế âm bồ tát
Nam Mô quan thế âm bồ tát
Nam Mô quan thế âm bồ tát...!!!
Nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Nam Mô bổn sư thích ca mâu ni phật...!!!
=>> st :................... 25/01/2019....................
2020-08-10
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới