Thông tin bảo vệ sức khỏe gia đình

ĐỪNG HỎI TẠI SAO Xin bà đừng hỏi tại sao Xin bà đừng chọn ngày nào được không

ĐỪNG HỎI TẠI SAO?!!!!
Xin bà•••đừng hỏi tại sao
Xin bà•••đừng chọn ngày nào được không!!!
Xin bà bớt chút ngôn ngông
Đừng làm đau nữa những đồng đội tôi!!!
Chiến tranh kết thúc lâu rồi
Vẫn còn nhiều lắm bạn tôi chưa về
Họ nằm đâu đó sơn khê
Hòa vào đất mẹ •••não nề ••chiến binh!!!
Họ vì tổ quốc hi sinh
Đổi xương máu lấy hòa bình hôm nay
Người còn thì thiếu chân tay
Bao người phận mỏng ngủ say rừng già
Họ vì hạnh phúc mọi nhà
Sa trường chinh chiến xông pha tuyến đầu
Thanh xuân họ có tiếc đâu
Lẽ nào mong đợi một câu•••ngày gì!!!
Các người••còn chút lương tri
Ghế này đang vững hỏi vì tại sao
Năm xưa ai đổ máu đào
Đuổi quân xâm lược để tao •••được ngồi?!!!
Nói thì chỉ uốn lưỡi thôi
Nếu không suy ngẫm để rồi lại đau!!!
Muốn cho dân mạnh nước giầu
Diệt giặc tham nhũng mọt sâu nước nhà•••
Đền ơn đáp nghĩa•••thưa bà
Bác Hồ đã dạy chúng ta phải làm
Chứ không có phải ai tham
Thêm một ngày nghỉ mà bàn••cãi nhau!!!
Đời đời•••ghi nhớ•••ôi đau•••
Có người đang hỏi một câu ngày gì
Xin bà mau tỉnh lại đi
Kẻo không mang tiếng mấy dì••vô ơn!!!
****
26/07/19 ĐL
Tingnan ang Pagsasalin
2020-09-16
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới