Thông tin bảo vệ sức khỏe gia đình

TẨU VI THƯỢNG SÁCH Tam thập lục kế Em về Đồng Tháp nuôi cò Quê em nước nổi chẳng lo lụt à

TẨU VI THƯỢNG SÁCH
(Tam thập lục kế)
Em về Đồng Tháp nuôi cò
Quê em nước nổi chẳng lo lụt à
Hổng nghe sáng kiến người ta
Lại còn gạch đá thế là em•••bye!!!
Dân à•••em nói cho nghe
Chưa đủ trình độ đừng đè ra phang
Em đây tiến sỹ chân ngang
Đề tài nghiên kíu học hàm•••Mã Lai!!!
Trưởng khoa ••dân tộc••đại tài
Lại hàng chức sắc trong vai hội đồng
Sài Gòn••• đường phố hóa sông
Mua lu mà chứa thì hông••ngập mà!!
Tính nhanh sáu bẩy triệu nhà
Mỗi lu một khối ây zda•••hết liền
Bày ra ngay trước cửa hiên
Cũng bằng diện tích Thủ Thiêm thôi à!!!
Vậy mờ•••cứ chưởi người ta
Mất bao tâm huyết để mà•••ngẫm suy
Dân nhập cư•••đuổi hết đi
Cho về chốn cũ cấm lỳ•••ở đây!!!
Kế này học tịn•••trời tây
Ai bẩu họ bẩn xả đầy rác ra
Lỡ mồm•••vạ miệng•••chớt cha
Ôi mềnh••• Hồng Ngự ••vậy là•••có em!!!
Đô Thành•••sống hổng có quen
Thôi giờ chót nói thì em cũng về
Ngắm trym•••chăn thả đàn dê
Bồng bềnh sóng nước vỗ mề•••bye bye!!!
*****
18/07/19 ĐL
Tingnan ang Pagsasalin
2020-09-16
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *

Bình luận mới