Thông tin bảo vệ sức khỏe gia đình

Dự án mô hình chà rạn nhân tạo là một minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa thành phố Brest và Hải Phòng thời gian qua

Dự án mô hình chà rạn nhân tạo là một minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa thành phố Brest và Hải Phòng thời gian qua.
Dự án bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại thành phố Hải Phòng, mô hình chà rạn nhân tạo triển khai nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng nguồn lợi thủy sản, đem lại lợi ích cho cộng đồng ngư dân huyện đảo Cát Hải.
Bổ sung thêm lưới, đá nhân tạo xung quanh mô hình chà rạn tại đảo Cát Bà, di chuyển vị trí đặt thiết bị thu hút cá xa khỏi vách đá để đạt hiệu quả cao hơn;
Hy vọng ngư dân trân trọng và bảo vệ dự án quốc gia như chính tài sản của mình.
Tuy trang thiết bị của thợ lặn Việt Nam còn rất thô sơ nhưng người thợ lặn làm việc bằng tất cả năng lực của họ và tình yêu với nghề. Lần đầu tiên đi trên con tàu với trang thiết bị cũ vượt sóng dữ mới cảm nhận được người lao động của Việt Nam vất vả và hiểm nguy đến nhường nào.
Cảm ơn Thầy Alain Louis Gastrin đã cho Vân cơ hội để học hỏi và hy vọng lần tới Thầy đến Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho Học Sinh và Người Lao Động Việt Nam.
2021-07-22
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới