Thông tin bảo vệ sức khỏe gia đình

Cần gấp quản lí TNS nữ thì tốt k thì nam cũng được tuổi từ 30 40 đang ở Việt Nam hoặc Nhật giao tiếp tốt k cần N làm việc tại nhà máy sản xu

Cần gấp quản lí TNS (nữ thì tốt, k thì nam cũng được), tuổi từ 30-40 (đang ở Việt Nam hoặc Nhật), giao tiếp tốt (k cần N), làm việc tại nhà máy sản xuất ở Kanagawa.
Nhiệm vụ: dịch và quản lí TNS.
・ Hợp đồng: 1-3 năm có gia hạn nếu làm tốt
・Lương:16+2+2=20 man-①
・Thưởng:(16 man x 2.5)-②
・làm cả năm 269 ngày, Nghir 96 ngày
・Ngoài giờ(10-20h/tháng)
・Bao nhà ở
・Bao tiền tàu
2021-10-21
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới