Thông tin bảo vệ sức khỏe gia đình

DIÊU TRÌ KIM MẪU Thão Xá Hiền Cung ngày 15 11 Tân Mão 1931

DIÊU TRÌ KIM MẪU
Thão Xá Hiền Cung ( ngày 15/11 / Tân Mão 1931 )
Có Từ Bi giá ngự , Thiếp Nhượng cho người mà người nhượng lại cho Thiếp giáng trước giáo hoá đôi điều Thiếp phải tuân mạng ,
THI
Từ Hỗn độn Chí Tôn hạ chỉ ,
Cho Thiếp quyền quản KHÍ HƯ VÔ ,
Lấy ÂM QUANG tạo phách tăng đồ ,
Muôn vật cả lo cho sanh hoá ,
Nuôi nấng lấy xác thân hoà hảo ,
Thuận ÂM DƯƠNG căn quả hữu vi ,
Chưa ai vào đến cõi trần nầy ,
Chẳng thọ lấy Chơn Thần tay Thiếp ,
Sanh dưỡng đã biết bao căn kiếp ,
Rồi dắt dìu cho hiệp với CHA ,
Kià mốm cơm vú sữa cũng là ,
Sanh một kiếp người ta đáng mấy ,
Dầu hài cốt trăm năm cũng vậy ,
Khối tình thương chẳng lấy chi nhiều ,
Huống tạo Thiên đùm bọc chắt chiu ,
Sanh một đứa liền ngăn thế kỷ ,
Chịu mất trẻ cũng vì Tà Mị ,
Cướp con thương bỏ vị quên ngôi ,
ÔI ! thương nhiều phen phải chịu ngậm ngùi ,
Thấy thân trẻ nổi trôi biển khổ ,
Trân trọng lấy hình hài dơ ố ,
Còn Thiêng Liêng vô số tiếc thương ,
Hằng trông mong con đặng phi thường ,
Đem vào đặng con đường hằng sống ,
Kể từ trước Thiếp là hình bóng ,
Biết thương con chẳng mộng con thương ,
Đạo dìu Đời bởi Thiếp lo lường ,
Trên dưới thuận khoa trương phổ tế ,
Kể từ trước ĐẠO còn bị bế ,
MẸ thương con chẳng thế dắt dìu ,
Nay cõi trần nghiệp chướng giảm tiêu ,
Ngọc Hư định đã nhiều phép cứu ,
Thíếp từ đặng Phái Vàng chí bửu ,
Lịnh Chí Tôn khai mối Tam Kỳ ,
Hằng ngày lo cho đám nữ Nhi ,
Chẳng đủ trí sánh bằng Nam tử ,
Ơn nhờ có con là Long Nữ ,
Đến thay thân Thiên Sứ Từ Hàng ,
Đùm bọc em con ráng bước một đàng ,
Đặng cho MẸ dễ dàng cứu rỗi ,
Kià Cực Lạc Niết Bàn đem đổi ,
Lấy thân phàm làm mối giải oan ,
Mẹ trông con về cảnh an nhàn ,
Ở trần thế muôn ngàn sầu thảm ,
Cõi Thiên vị cho con còn dám ,
Huống dạy khuyên mô phạm căn tu ,
Chỉ tiếc con chẳng rõ hiền ngu ,
Đặng tự định công phu trọn phận ,
Con thì đứa đường đời lẫn quẩn ,
Con thì hay day trở cơ mầu ,
Mối huyền vi nào rõ cao sâu ,
Cứ đeo đẳng mạch sầu nguồn thảm ,
Con ví biết mình cao bực phẩm ,
Thì phải toan cho đám phế Đời ,
Các em con chỉ để con ngươi ,
Coi con bước mấy đời nối gót ,
Lời cần yếu MẸ than cho trót ,
Muốn dạy em con khá xót xa chừng,
Phải hằng ngày ở dựa bên lưng ,
Nhắc từ chuyện khuyên răn từ việc ,
CỬU NƯƠNG vốn nhọc nhằn chẳng tiếc ,
Chỉ trách con chưa biết nhập Trường ,
Phải hiểu rằng lòng MẸ hằng thương ,
Phò loan ;
HỘ PHÁP ;
BẢO VĂN PHÁP QUÂN ;
Chúc Các bạn thân tâm an lạc ;
2021-12-03
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới