Thông tin bảo vệ sức khỏe gia đình

Chào thứ 2 Sẽ có những người bước vào cuộc đời chúng ta nhờ yêu thương mà khiến đoạn đường chúng ta vì có họ mà trở nên rực rỡ

Chào thứ 2:))
Sẽ có những người bước vào cuộc đời chúng ta nhờ yêu thương mà khiến đoạn đường chúng ta vì có họ mà trở nên rực rỡ. Cũng sẽ có những người bước vào cuộc đời chúng ta không hiểu vì vô tình hay cố ý mà để lại hàng tá thứ không thể quên lại càng không thể nhớ.
Nhưng em à vì cuộc đời này không phải ai cũng may mắn có được tất cả lại càng chẳng ai bất hạnh mà mất đi tất cả đâu. Hãy cứ yêu thương chính em trước đã.
Chuyện sau này cứ để người nên đến sẽ đến, kẻ nên đi sẽ đi lo liệu.
2019-11-14
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *