Thông tin bảo vệ sức khỏe gia đình

Q FB Lại hỏi Bạn đang nghĩ gì hả Magghie B

Q. FB Lại hỏi: "Bạn đang nghĩ gì hả Magghie B?"
A. MB Trả lời nè: "Hôm nay lướt newfeeds thấy những vùng đất nghèo thiếu nước sach, thiếu cơm gạo,thiếu thực phẩm.... Buồn. Nhưng chợt nghĩ, nếu ở đó trồng được cây Cọ thì có thể trồng được cây Dừa không nhỉ? Cây Dừa cho nước ngọt, cây Dừa cho Cơm Dừa. Cây Dừa cho Dầu Dừa. Cây Dừa cho Lá, cho Gỗ thân Dừa, Cây Dừa cho bóng mát, Cho Cột Cao.
Có thể trồng Dừa ở những nơi đó không nhỉ?"
2021-06-13
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới